Zorilne komore

NAMENKlimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov
Klimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov so namenjene zorenju in sušenju suhomesnatih proizvodov. Z vgrajenim sistemom za vzdrževanje konstantne klime, ki je bil razvit na podlagi večletnih izkušenj, nam omogočajo enakomerno sušenje dimljenih in nedimljenih proizvodov (milanska salama, čajna salama, zimska salama, želodec ipd.). Na ta način omogočamo izdelavo trajnih proizvodov preko celega leta, neodvisno od letnega časa ali zunanjih klimatskih pogojev. Komore so s primerno energetsko zasnovo primerne za predsušenje v 1. fazi in dozorevanje v 2. fazi.

1. faza (predsušenje) poteka med 18 in 25°C ter pri relativni vlagi 70 do 90 % . V tej fazi mora blago izgubiti do 3% vlage v 24 urah.
2. faza (zorenje) poteka pri temperaturi med 12 in 22°C ter relativni vlagi med 65 in 85%. V tem času blago v zorilnici kalira cca 1% na dan.

IZVEDBAKlimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov
Sestavljene so iz termoizoliranega ohišja (panelna izvedba) oziroma zidanega izoliranega prostora ter klima naprave, ki preko razvodnih kanalov za distribucijo zraka vzdržuje zahtevane klimatske pogoje (T = 12 – 25°C in H = 60 – 90 %) neodvisno od vremenskih pogojev. Klimaagregat, ki je nerjaveče izvedbe je v odvisnosti od razpoložljivega prostora lahko postavljen znotraj komore, zadaj komore in nad komoro, v kolikor je prostor na podstrešju. Agregat se sestoji iz nerjavečega ohišja, v katerem se nahajajo ventilator, nerjaveči hladilec, električni ali toplovodni grelec, vlažilec, eliminator, loputa za dovod svežega zraka in loputa za izmenično prepihovanje.

POSLUŽEVANJEKlimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov
Blago, ki ga želimo sušiti, se v komoro vnaša na posebnih vozičkih, ki omogočajo enakomeren razpored sušenih proizvodov in s tem neoviran prehod zraka. Manjše komore in komore, ki so namenjene izdelkom, ki se dalj časa sušijo se lahko izvedejo tudi z ustreznimi kovinskimi regali.

REGULACIJA
Komore so opremljene s procesnim krmiljenjem, s tem da so manjše opremljene s TOUTCH panelom, večje pa se lahko krmilijo preko lastnega računalnika, s prikazom vrednosti (vlaga, temperatura) na ekranu. Računalnik nam omogoča tudi beleženje poteka celotnega procesa preko diagrama in prikaz delovanja preko SCADE.

HLAJENJEKlimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov
Komore so prirejene za direktno hlajenje ( NH3, F404) preko nerjavečega toplotnega menjalnika zrak/tekočina ali indirektno hlajenje z ustreznim glikolom.

OGREVANJE
Manjše komore se izvajajo z elktričnim ogrevanjem, večje pa se preko toplotnega menalnika zrak/tekočina lahko ogrevajo s toplo vodo ali paro.

VLAŽENJE
Pri vseh komorah je možna izvedba adiabatskega vlaženja s hladno vodo ali  vlaženje z nizkotlačno paro, če je leta na razpolago.

OBTOK IN IZMENJAVA ZRAKA
Klimatizirane komore za zorenje in sušenje trajnih suhomesnatih proizvodov
Obtok zraka v komori se vrši preko centrifugalnega ventilatorja in sistema tlačnih in sesalnih kanalov z ustreznimi šobami in loputo za izmenično prepihovanje, ki zagotavlja enakomernejše sušenje po celotnem preseku komore.

Ker je za proces zorenja potreben tudi sveži zrak, se le ta časovno avtomatsko dovaja preko posebne motorne  lopute, ki je ciklično krmiljena v odvisnosti od zunanjih klimatskih  pogojev.

TEHNIČNI PODATKI

  • dimenzije: odvisno od kapacitete
  • hlajenje: NH3, F404, indirektno glikol
  • gretje: električno, toplovodno
  • vlaženje: para, voda
  • kapaciteta: 200 do 10000 kg