Odtaljevanje zamrznjenega blaga

NAMENOdtaljevanje zamrznjenega blaga
Naprava je namenjena kontroliranemu taljenju globoko zamrznjenega mesa, ki se v nadaljnji obdelavi ne obdeluje zamrznjeno (nasoljevanje, pečenje, termična obdelava itd.). Običajno se ti večji kosi mesa talijo na zraku ali v kadeh z vodo. V obeh primerih je površina mesa močno izpostavljena razvoju mikroorganizmov, še posebno pri taljenju na zraku, kjer je poleg visoke vlage tudi visoka temperatura površine. Pri takem načinu taljenja pa je tudi problem prekomernega izcejanja sokov zaradi previsokih temperatur (kristali se hitro ogrejejo, zaradi tega popokajo celične opne, ki dopuščajo odvod vode).Odtaljevanje zamrznjenega blaga Blago, ki je bilo hitro zamrznjeno (množica malih kristalov) se lahko hitro tali, blago, ki pa je bilo počasi zamrzovano (manjše število velikih kristalov) pa se mora počasi taliti.

POSLUŽEVANJE
Sistem kontroliranega taljenja (defrostacija) nam omogoča taljenje mesa in mesnih blokov pri predpisanih pogojih (vlaga, temperatura zraka, temperatura površine, temperatura v centru). Odvija se v posebnem prostoru (komori) s sistemom za prisilno cirkulacijo zraka ter ogrevanjem in hlajenjem.Odtaljevanje zamrznjenega blaga Mesni bloki se vnašajo na posebne regale ali vozičke s primerno nosilnostjo in razporedom platojev, ki omogočajo prost pretok zraka med bloki ter ločeno izcejanje iz posameznega platoja. Proces poteka pri nadzorovani temperaturi vpihovanega zraka, vlagi in temperaturi površine. Vbodno tipalo v centru bloka nam alarmira konec procesa defrostacije in preklopi avtoatsko na skladiščenje pri zahtevani temperaturi , kjer blago čaka do predelave. Krmiljenje celotnega procesa je izvedeno preko procesnega krmilnika , ki lahko deluje samostojno ali pa se poveže na tehnološki računalnik, kjer se beleži tudi celoten potek defrostacije v obliki diagrama.