Toplotni menjalniki

Toplotni menjalniki

V današnjem času, ko je trend varčevanja energije na vseh področjih procesne in ogrevalne tehnike, so zelo pomembni toplotni izmenjevalci z velikim učinkom prenosa toplote. Za zagotavljanje tega cilja so še posebej primerni toplotni izmenjevalci izdelani iz orebrenih cevi, ki poleg dobrega prenosa toplote (zaradi zunanjega orebrenja), omogočajo tudi prenos toplote v težkih obratovalnih pogojih, kjer so posebne zahteve po korozijski in trdnostni stabilnosti.

Pri teh menjalnikih toplote se s pomočjo reber na zunanji strani prenos toplote bistveno poveča, toplotni menjalnik pa je malih dimenzij in cenovno ugoden. Zagotavljanje ustreznih zunanjih površin menjalnika je možno s spreminjanjemvišine rebra na cevi in razmakom med posameznimi rebri. Seveda pa je to pogojeno tudi s premerom cevi in uporom menjalnika.

NAMEN
Ti toplotni menjalniki pridejo v poštev povsod tam, kjer je v cevi medij z dobrim prenosom toplote (tekočina, para itd.), na zunanji strani pa je zrak ali dimni plini, oziroma nek mirujoči medij. Z orebrenjem zunanje površine kompenziramo slabši prenos toplote na tej strani.

UPORABA

  • v hladilni tehniki kot direktni uparjalniki in kondenzatorji hladilnega plina NH3
  • ekonomajzerji za uporaba odpadne toplote dimnih plinov
  • rekuperacija odpadne toplote iz proizvodnih procesov
  • kot grelni konvektorji za ogrevanje industrijskih obratov
  • parni grelniki v sušilnicah za les
  • toplovodni grelniki
  • zračni hladilniki
  • razni namenski menjalniki zrak/tekočina

IZVEDBA
Glede na stanje medija, ki ga grejemo oziroma hladimo, se toplotni izmenjevalci lahko izdelajo iz nerjavečega materiala oziroma v vroče cinkani izvedbi, s čimer pa dosežemo tudi boljši kontakt med cevjo in rebrom. Toplotni menjalniki se lahko izvedejo na dva načina:

  • povezava cevnih zank s cevnimi loki v skupni zbirni kolektor
  • s cevno steno in varjeno komoro s prekati na obeh straneh menjalnika

Priključki so lahko prirobnični ali navojni. Zaradi prilagodljivosti in enostavne gradnje so zelo primerni za zamenjavo dotrajanih obstoječih toplotnih menjalnikov.